Skara Pastorat
Skara Pastorat
Kalender Gudstjänst och bön Dop Konfirmation Vigsel Begravning

Dopgudstjänst

Vad betyder dopet?
Du döps i tre händer vatten ”i Faderns (Skaparens), Sonens (Jesus) och den Helige Andes (den osynliga närvarons) namn”.
Det är ett tecken på att du är ett Guds barn. Du har en våglängd med Gud. Ingen kan göra dig mindre.

Du får ett uppdrag att i enkel mening leva som Jesus i kärlek och förlåtelse. Du får ett löfte - du är aldrig ensam eller övergiven. Dopet sker en gång i livet, men det kan ske när som helst i livet.

Alla är välkomna i Guds gemenskap. Att döpa sitt barn är att ge det en god början i livet.

Genom att döpas kommer barnet att tillhöra Svenska kyrkan. Om ni vill avvakta med dopet, kan ni meddela oss att ni ändå vill att ert barn ska tillhöra kyrkan.


Faddrar
Den som ni väljer till fadder ska själv vara döpt, helst också konfirmerad. Fadderns främsta uppgift är att vara ett stöd för barnet i dess fortsatta liv, att komma ihåg barnet på dopdagen och hjälpa barnet förstå vem Gud är och vad dopet betyder. Faddrarna är förebilder och förebedjare.

Läs mer om dopet på Svenska kyrkans hemsida.


Boka tid för dop genom vår e-post eller kontakta din
församlingspräst.

Dopsamtal
Efter anmälan om dop blir ni kontaktade av er doppräst för ett dopsamtal då ni samtalar om alla; när, var och hur gällande dopet och ni planerar då också dopgudstjänsten i samråd med prästen. Du kan också ringa för att bara få fråga om dopet.


Vi välkomnar er till våra kyrkor i Skara pastorat och det är vår förhoppning att den gudstjänst och kyrkliga handling som ni planerar ska bli fin, högtidlig och minnesvärd på alla sätt. Vi vill ge vårt bidrag.
Läs mer om hur det fungerar i Skara pastorat…